Chúa là sự khôn ngoanC  

TRUYềN GIÁO TIN TốT

Covid-19 của Wilfred Starrenburg - TGTT Vui lòng kiên nhẫn, một số video mất 5-20 giây để tải xuống